ZA KAŽDÝM DÍLEM JSOU LIDÉ A PŘÍBĚH

 • Malířství je báseň, kterou vidíme.           Leonardo da Vinci
 • Malování obrazů je řemeslo, prodat je jest uměním.           Joehanson
 • Malovati znamená vycházeti ze silného a hlubokého prudkého pocitu, který projevem i postupem díla nabývá určitosti a tvaru.         Josef Čapek
 • Malování je něco mezi myšlenkou a věcí.             Samuel Taylor Coleridge
 • Malíř myslí ve formách a barvách, jeho tvorba je však milostná lyrika.             Georges Braque
 • Malíř maluje obrazy, které prodává. Umělec prodává obrazy, které maluje.             Pablo Picasso
paleta

ARTDESIGN

FOTOGRAFIE A

grafika

 • volná
 • užitá
 • reprodukční

inspirace
staří mistři
krásné barvy
skvělé obrazy

 • Malování je poezie, která je viditelná, ale neslyšitelná, a poezie je malířství, které je slyšitelné, ale neviditelné    Leonardo da Vinci
 •  Žiji život a píši báseň. A chci psát život a žít báseň.         Zbyněk Havlíček
 • Báseň je Bytí v duchovní rovině.  Antoine de Saint-Exupéry
 • Báseň je lékem na bolavou duši, když harmonie tajemná těžké omyly přehluší i vzdor vášní překoná.  AJevgenij Abramovič Baratynskij

návody a design pro

web

Návody, tipy, ukázky a design pro vaše webové stránky.