JP - ARTDESIGN

MÉ PRÁCE

Tvoření je proces

  • „Příroda je zdrojem všech skutečných znalostí. Má svou vlastní logiku, své vlastní zákony, nemá žádný účinek bez příčiny ani vynález bez nutnosti.“Leonardo Da Vinci italský renesanční umělec 1452–1519
  • „Malířství je poezie, která se vidí, ale necítí. Poezie je malířství, které se cítí, ale nevidí.“ Leonardo Da Vinci italský renesanční umělec 1452–1519
  • „Umění smývá z duše prach každodennosti.“ Pablo Ruiz Picasso španělský malíř a sochař 1881 – 1973
  • Tajemství umění spočívá v tom, že nehledáme, nýbrž nacházíme.“ Pablo Ruiz Picasso španělský malíř a sochař 1881 – 1973
Přejít nahoru